Wiadomości

Ogłoszenie Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej (Nr 1) do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2018 r. w Warszawie

Uprzejmie informuję, że do dnia 27 lutego 2018 r. włącznie, zdający egzamin przed Komisjami Egzaminacyjnymi nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2018 r. z siedzibą w Warszawie składa pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań egzaminacyjnych w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

Czytaj całość: Ogłoszenie Przewodniczącej Komisji Ezgaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego – 2018