Komunikat Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej nr 1 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2021 roku w Warszawie

Komunikat Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej nr 1

do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2021 roku w Warszawie

 

Informujemy, że egzamin adwokacki odbędzie się w dniach 18-21 maja 2021 r., w Centrum Targowo–Kongresowym Ptak Warsaw Expo, przy Al. Katowickiej 62 w Nadarzynie (05-830), w Halach D i C:

 

 • Komisja nr 1 w Hali D wejście D7,
 • Komisja nr 2 w Hali D wejście D4,
 • Komisja nr 3 w Hali D wejście D3,
 • Komisja nr 4 w Hali D wejście D13,
 • Komisja nr 5 w Hali D wejście D12,
 • Komisja nr 6 w Hali D wejście D9,
 • Komisja nr 7 w Hali C wejście C7,
 • Komisja nr 8 w Hali C wejście C4,
 • Komisja nr 9 w Hali C wejście C13,
 • Komisja nr 10 w Hali C wejście C12,
 • Komisja nr 11 w Hali C wejście C10,

 

Plan Centrum Targowo–Kongresowego Ptak Warsaw Expo przy Al. Katowickiej 62 w Nadarzynie (plik pdf)

Numer komisji, do której dany zdający został przypisany, podano w zawiadomieniu o egzaminie.

Rejestracja zdających egzamin odbywać będzie się w dniach 18-21 maja 2021 roku każdego dnia w godzinach 8:30-9:30, według harmonogramu ustalonego przez Przewodniczącego Komisji wskazanego w zawiadomieniu o egzaminie.

W czynnościach tych będą brali udział członkowie komisji egzaminacyjnej i upoważnieni przez Przewodniczącego pracownicy ORA w Warszawie.

Każdorazowo przed wejściem na egzamin adwokacki zdający okazują dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Egzamin rozpoczyna się o godzinie 10:00. Kandydaci, którzy stawią się na egzamin po jego rozpoczęciu, nie zostaną dopuszczeni do egzaminu.

W trakcie egzaminu kandydat nie może posiadać przy sobie żadnych przedmiotów lub urządzeń służących do przekazu, odczytu lub odbioru informacji, np. telefonu komórkowego, i-poda, smartwatcha itp. – komisja nie zapewnia przechowania tych przedmiotów. Z uwagi na stan epidemii nie ma możliwości zdeponowania jakichkolwiek przedmiotów wniesionych przez zdających na egzamin, nie będzie zapewnionych szatni, a każdy zdający przechowuje swoje okrycia wierzchnie oraz walizki/torby ze swoimi rzeczami w obrębie swojego miejsca egzaminacyjnego.

Zdający we własnym zakresie zapewnia sobie żywność i napoje na egzaminie w ilości i formie nie zakłócającej przebiegu egzaminu.

 

Organizator egzaminu nie zapewnia środków ochrony osobistej dla zdających, którzy mają obowiązek zapewnienia sobie maseczek, rękawiczek, na własny użytek we własnym zakresie, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa w odniesieniu do nakazów obowiązujących w przestrzeni publicznej i w pomieszczeniach zamkniętych. Zdający ma obowiązek postępować zgodnie z wytycznymi Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego, które stanowią załącznik do zawiadomienia o terminie egzaminu adwokackiego.

Wytyczne MS i GIS dla zdających

 

W przypadku, gdy osoba przystępująca do egzaminu choruje na alergię lub inne schorzenia, których objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie winna przedstawić stosowne zaświadczenie lekarskie do dnia 18 maja 2021 r. (do chwili rejestracji).

 

SSA Małgorzata Sławińska