13.03.2020 /

Komunikat Ministra Sprawiedliwości o odwołaniu terminu egzaminu adwokackiego wyznaczonego na 24 – 27 marca 2020 roku.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513, 1673 i 2020) odwołał termin egzaminu adwokackiego wyznaczonego na 24 – 27 marca 2020 roku z powodu wzrastającego stanu zagrożenia epidemiologicznego i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 . Stosowny komunikat w tej sprawie został zamieszczony na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Podjęta decyzja została podyktowana troską o bezpieczeństwo i zdrowie zdających egzamin, członków komisji egzaminacyjnych, obsługi technicznej egzaminów, a także ich rodzin, na podstawie danych o wzrastającym stanie zagrożenia epidemiologicznego oraz rekomendacjach Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Nowy termin przeprowadzenia egzaminu adwokackiego zostanie wyznaczony niezwłocznie w trybie art. 78 ust. 9 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej i przy uwzględnieniu rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ponadto uprzejmie proszę o śledzenie na bieżąco komunikatów, które będą pojawiały się na stronie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (www.ora-warszawa.com.pl), w zakładce aplikacja/ egzamin adwokacki/ informacje i komunikaty.

 

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej ds. egzaminu adwokackiego w 2020 r.

sędzia Małgorzata Sławińska