Egzamin adwokacki 2020 r. – miejsce przeprowadzenia egzaminu i godziny otwarcia biura podawczego w dniu 8 lutego 2020 r.

Okręgowa Rada Adwokacka uprzejmie informuje, że egzamin adwokacki w 2020 r. odbędzie się w Ptak Warsaw Expo przy Al. Katowickiej 62 w Nadarzynie (05-830), Hala B, w dniach 24-27 marca 2020 r.

Bardziej szczegółowe informacje będą dostępne w zawiadomieniu o miejscu egzaminu, które zostaną wysłane najpóźniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu adwokackiego.

 

Terminy na składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego w 2020 r. dla:

  • osób z doświadczenia zawodowego, na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze, upływa 8 lutego 2020 r., w sobotę.

Biuro podawcze przy Al. Ujazdowskich 49 będzie tego dnia czynne, w godzinach 10.00-14.00;

  • osób, które odbyły aplikację, upływa  3 marca 2020 r.

 

Do 3 marca 2020 r. (dotyczy wszystkich ubiegających się o dopuszczenie do egzaminu) należy złożyć pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. W przypadku wyboru rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, zdający powinien złożyć także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem sprzętu komputerowego, zawierające deklarację, że znane mu  są wymienione w rozporządzeniu zagrożenia związane z użyciem tego sprzętu.

 

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2020-r

zostały opublikowane dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej oraz wersja demonstracyjna Aplikacji wraz z instrukcją obsługi.