10.06.2019 / Nekrologi

Zmarł Śp. apl. adw. Aleksander Nowak

 

Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

członka Izby Adwokackiej w Warszawie

 

aplikanta adwokackiego

 Aleksandra Nowaka

 

Rodzinie i Najbliższym wyrazy współczucia składają

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak,

Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska

Przewodnicząca Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich,

Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich adw. Dorota Kulińska,

Opiekun I roku aplikantów adw. Ada Czapla-Lisowska,

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie,

Dział Szkolenia Aplikantów Adwokackich,

Samorząd Aplikantów Adwokackich

oraz pogrążeni w smutku adwokaci i aplikanci adwokaccy.