Wydarzenia ORA
12.08.2019 / Oferty zatrudnienia

SMM LEGAL Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k  poszukuje aplikanta II / III roku aplikacji radcowskiej / adwokackiej

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 • wsparcie adwokatów i radców prawnych jak również samodzielne prowadzenie doradztwa na rzecz jednostek sektora finansów publicznych i dużych przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem spółek publicznych,
 • przygotowywanie opinii prawnych,
 • tworzenie dokumentacji konkursowej i przetargowej,
 • tworzenie analiz ryzyka prawnego i rekomendacji prawnych.

 

Wymagania – warunki konieczne:

 • preferowane uprawnienia: aplikant (-ka) II / III roku aplikacji radcowskiej / adwokackiej albo radca prawny / adwokat,
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie bieżącego stosowania prawa,
  w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze jednostek sektora finansów publicznych lub spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 • bardzo dobra ogólna znajomość przepisów prawa materialnego, zwłaszcza cywilnego
  (z naciskiem na zobowiązania), gospodarczego i prawa pracy,
 • znajomość prawa administracyjnego, w tym w zakresie finansów publicznych i zasad zarządzania mieniem państwowym,
 • znajomość podstaw prawa UE (traktaty, pomoc publiczna, itp.),
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w tym terminologii prawnej,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wysokie poczucie odpowiedzialności,
 • niesztampowe podejście do problemów prawnych,
 • asertywność, rzetelność i zaangażowanie,
 • zdolności analityczne i umiejętność prostego przedstawiania Klientom złożonych zagadnień prawnych.

 

 

Wymagania – dodatkowe atuty:

 • podstawy rynku kapitałowego (fundusze inwestycyjne),
 • znajomość języków innych niż angielski w zakresie terminologii prawnej,
 • umiejętność samodzielnego zarządzania projektami prawnymi oraz zespołem prawników.
 • znajomość prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem działań po stronie zamawiającego,
 • doświadczenie w zakresie złożonych projektów prawnych, wymagających znajomości z zakresu prawa cywilnego, zamówień publicznych, finansów publicznych, dystrybucji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej itp.
 • znajomość regulacji dotyczących finansowania projektów ze środków Unii Europejskiej
  i budżetu państwa, a także regulacji z zakresu pomocy państwa.

 

Oferujemy:

 • możliwość aktywnego rozwoju zawodowego oraz współpracę z doświadczonym zespołem dynamicznie rozwijającej się kancelarii,
 • możliwość skonfrontowania nabytej wiedzy ze środowiskiem biznesowym,
 • pracę w przyjaznej atmosferze,
 • atrakcyjne wynagrodzenie w ramach umowy współpracy (działalność gospodarcza),
  w tym pełne finansowanie aplikacji (dotyczy aplikantów radcowskich i adwokackich).

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z rekrutacją na oferowane stanowisko jest SMM LEGAL Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k. z siedzibą w Warszawie przy
  Mokotowskiej 33/35, 00-560 (dalej: „SMM”), tel.: +48 61 848 19 09. Z inspektorem ochrony danych wyznaczonym w SMM można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: tomasz.lewandowski@smmlegal.pl
 2. Podanie danych osobowych dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w procesie rekrutacji.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 4. w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO);
 5. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią a SMM, co stanowi uzasadniony prawnie interes SMM na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 6. w przypadku Pana/pani obecności na terenie SMM w celu zapewnienia bezpieczeństwa SMM, jej personelu i klientów poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego, co stanowi uzasadniony prawnie interes SMM na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 7. za Pana/Pani zgodą, Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przechowywania Pana/Pani danych osobowych na cele przyszłych rekrutacji prowadzonych w SMM na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach nie jest wymagane w celu zawarcia umowy
  z SMM.
 8. SMM może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na jej rzecz usługi IT, księgowe, serwisowe, agencyjne, pocztowe, kurierskie, drukarskie.
 9. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji przez okres 12 miesięcy od dnia ich uzyskania przez SMM.
 10. W granicach określonych przepisami prawa, przysługuje Panu/Pani prawo żądania:
 11. dostępu do treści swoich danych,
 12. ich sprostowania,
 13. ich usunięcia,
 14. ograniczenia przetwarzania,
 15. przenoszenia danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby SMM przesłała je do innego administratora. Jednakże SMM zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Panu/Pani tylko co do tych danych, które SMM przetwarza na podstawie umowy z Panem/Panią lub na podstawie Pana/Pani zgody.
 16. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na realizacji uzasadnionego prawnie interesu SMM.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań na adres
  e-mail: lewandowski@smmlegal.pl
 2. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez SMM narusza przepisy RODO.

 

Załączając swoją aplikację CV prosimy o dopisanie klauzuli:

 • „Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych umieszczoną pod powyższym ogłoszeniem rekrutacyjnym, w tym z informacją o celach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługujących mi prawach w związku
  z przetwarzaniem moich danych osobowych”.

 

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV/list motywacyjny w naszej bazie rekrutacyjnej prosimy o umieszczenie dodatkowo w CV/liście motywacyjnym następującą zgodę:

 • Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy prowadzonych przez SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k.