Wydarzenia ORA
13.01.2022 / Oferty zatrudnienia

Lederman i Partnerzy Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43 lok. 115 poszukuje do stałej współpracy APLIKANTA ADWOKACKIEGO.

Lederman i Partnerzy Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43 lok. 115 poszukuje do stałej współpracy
APLIKANTA ADWOKACKIEGO

 

Od kandydatów oczekujemy:

• statusu aplikanta I roku;
• dyspozycyjności w wymiarze od 1 do 3 dni w tygodniu;
• doświadczenia w obsłudze prawnej osób fizycznych i podmiotów
gospodarczych;
• zaangażowania, samodzielności, odpowiedzialności;
• bardzo dobrej organizacji pracy;
• wysokiej kultury osobistej.
W zamian oferujemy stabilną pracę z możliwość rozwoju zawodowego, atrakcyjne
wynagrodzenie, czas pracy uwzględniający obowiązki wynikające z odbywania
aplikacji oraz możliwość objęcia patronatem.
Oferty zawierające CV prosimy kierować pocztą elektroniczną z dopiskiem
„Aplikant adwokacki” na adres: p.lederman@kancelarialederman.pl.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
W CV proszę zawrzeć poniższą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wskazane
w art. 221 Kodeksu Pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) w celach
niezbędnych dla realizacji procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE) informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lederman i Partnerzy Kancelaria
Adwokacka Paweł Lederman z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43 lok. 115, 00 –
680 Warszawa, e-mail kancelaria@kancelarialederman.pl, tel. 48 604 813 282.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz na podstawie Kodeksu pracy.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
prowadzenia procesu rekrutacji.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów
prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami.
5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działanie Administratora
w zakresie ochrony danych osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Ich niepodanie
może skutkować odmową rozpatrzenia kandydatury w procedurze rekrutacyjnej, a w
pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Post wygasa: 27.02.2022