Wydarzenia ORA
29.01.2019 / Oferty zatrudnienia

Kancelaria Rudnicki Korolczuk Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. poszukuje aplikanta adwokackiego / aplikantki adwokackiej I roku.

Wymagania:

 • rozpoczęta aplikacja adwokacka,
 • kreatywność oraz samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań,
 • chęć rozwoju zawodowego i osobistego,
 • zainteresowanie postępowaniem administracyjnym i karnoskarbowym będzie dodatkowym atutem,
 • dobra znajomość j. angielskiego, w tym legal English, będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie, w tym premie uznaniowe za solidność oraz zaangażowanie w pracę,
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole,
 • udział w prestiżowych i ciekawych projektach,
 • możliwość szerokiego rozwoju zawodowego na wielu płaszczyznach.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: j.rowicki@rklaw.pl

Prosimy o opatrzenie dokumentu CV klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przykładowa klauzula: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Rudnicki Korolczuk Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych lub w inny sposób przez mnie dostarczonych, dla potrzeb obecnego, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator danych osobowych

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Rudnicki Korolczuk Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2 lok. 176, 00-112 Warszawa (dalej: Administrator). Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: kancelaria@rklaw.pl.

 1. Cel, podstawa prawna oraz okres przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacyjnego, a jeśli wyrazisz na to zgodę, także w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na takie samo stanowisko.

Podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego i w zakresie danych określonych w Kodeksie pracy jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO* – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Podstawą do przetwarzania Twoich danych w szerszym zakresie lub dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje niemożliwością udziału w procesie rekrutacyjnym.

Twoje dane będą przez Administratora przetwarzane wyłącznie do zakończenia aktualnego procesu rekrutacyjnego, chyba że wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych także dla przyszłych procesów rekrutacyjnych.

III. Informacja o odbiorcach danych

Twoje dane osobowe nie będą przez Administratora przekazywane jakimkolwiek odbiorcom danych. W szczególności Twoje dane osobowe nie będą przez Administratora przekazywane do państw trzecich (tj. państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowych.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, w tym do uzyskania od Administratora kopii Twoich danych;
 • prawo żądania od Administratora sprostowania Twoich danych, które są nieprawidłowe, jak również uzupełnienia Twoich danych, które okażą się niekompletne,
 • prawo żądania od Administratora usunięcia Twoich danych;
 • prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych;
 • prawo do przeniesienia Twoich danych (tj. prawo do otrzymania od Administratora Twoich danych i przesłania ich innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jak również do żądania od Administratora przesłania Twoich danych bezpośrednio innemu administratorowi);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu Twoich danych na potrzeby prowadzenia marketingu bezpośredniego, jak również do sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przeciwko przetwarzaniu Twoich danych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Administratora;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych przez Administratora narusza przepisy prawa.

Jeżeli podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora jest wyrażona przez Ciebie zgoda, masz również prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie (wycofanie przez Ciebie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

Przysługujące Ci prawa (z wyjątkiem prawa do wniesienia skargi) możesz zrealizować poprzez złożenie odpowiednich wniosków/oświadczeń bezpośrednio do Administratora, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie I niniejszej informacji.

 1. Profilowanie

Twoje dane osobowe nie są przez Administratora wykorzystywane dla podejmowania zautomatyzowanych decyzji wobec Ciebie, jak również nie są poddawane operacjom profilowania.

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)