Doskonalenie zawodowe
25.08.2021 / Oferty zatrudnienia

Kancelaria MBM Legal w Warszawie poszukuje aplikanta lub aplikantki adwokackiej (I lub II rok aplikacji)

Zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie projektów pism procesowych (w postępowaniu cywilnym i karnym), umów i innych dokumentów.
 • Reprezentacja klientów przed sądami, organami ścigania, urzędami.
 • Kontrolowanie stanu prowadzonych spraw.

Oczekiwania wobec Kandydata:

 • Umiejętność posługiwania się językiem pisanym, sporządzanie pism w sposób staranny, przejrzysty i czytelny.
 • Samodzielność, zaangażowanie i odpowiedzialność za powierzone zadania.
 • Dobra organizacja pracy.
 • Mile widziane doświadczenie w zakresie występowania przed sądami.

Nasza oferta:

 • Praca w przyjaznej atmosferze.
 • Możliwość kontaktu z klientem i samodzielnego prowadzenia spraw.
 • Możliwość objęcia patronatem.
 • Konkurencyjne wynagrodzenie.

 

Kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres: biuro@mbmlegal.pl.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Kancelaria Adwokacka Jakub Bartosiak i Kancelaria Adwokacka MCh adwokat Jacek Mikołajonek, z siedzibą w Warszawie, Aleja Róż 6 lok. 13, 00-556 Warszawa („Administrator”).
 2. Administrator będzie przetwarzać dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko „Aplikant/Aplikantka”, przy czym przetwarzanie będzie się odbywać zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. państw niebędących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 4. Administrator nie będzie wykorzystywać danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego kierowanego wobec Pani/Pana, a także, że Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane nie są profilowane.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zakończenia rekrutacji.
 6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 7. a) dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 8. b) sprostowania (poprawiania) danych;
 9. c) żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 10. d) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z tych praw może Pani/Pan skorzystać, kontaktując się z Administratorem pod adresem: biuro@mbmlegal.pl.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji.

Post wygasa: 25.09.2021