Wiadomości
13.05.2022 / Oferty zatrudnienia

Kancelaria Kocur i Wspólnicy z siedzibą w Warszawie zatrudni: APLIKANTKĘ / APLIKANTA

Kancelaria Kocur i Wspólnicy z siedzibą w Warszawie zatrudni:

 

APLIKANTKĘ / APLIKANTA

 

Kocur i Wspólnicy jest butikową kancelarią prawną specjalizującą się w arbitrażu i sporach sądowych, którą tworzy zespół kilkunastu prawników rekomendowanych m. in. w rankingach Chambers Europe, Legal 500 oraz Forbes. Doradzamy również w sprawach korporacyjnych i handlowych. Stanowimy ambitny, energiczny, świetnie zgrany zespół.

 

Kogo szukamy?

 

  • aplikantów I – II roku aplikacji adwokackiej

 

Czego wymagamy?

 

  • zainteresowania prawem cywilnym i handlowym, w tym aspektami międzynarodowymi;
  • odpowiedzialności i zaangażowania oraz zdolności komunikacyjnych i organizacyjnych;
  • zdolności analitycznego myślenia;
  • biegłej znajomości języka angielskiego;

 

Co oferujemy?

 

  • atrakcyjne wynagrodzenie;
  • pakiet medyczny i sportowy;
  • wyzwania intelektualne;
  • możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju w renomowanej firmie prawniczej przy odpowiedzialnych zadaniach;
  • kontakt z międzynarodowym środowiskiem prawniczym i biznesowym.

 

Prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja@kocurpartners.com.

 

Kocur i Wspólnicy Sp.k.

ul. Wspólna 35/7

00-519 Warszawa

Tel. 22 622 15 62

Fax. 22 622 16 97

www.kocurpartners.com

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przekazujemy Państwu poniższe informacje w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Kocur i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie, zgadzają się
Państwo na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym
oraz w towarzyszących mu dokumentach w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w
ogłoszeniu.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Kocur i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul.
Wspólna 35 lok. 7, 00-519 Warszawa. Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail:
office@kocurpartners.com lub telefonicznie+48 22 622 15 62.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
(a) dane osobowe wskazane w art. 221 Kodeksu pracy oraz innych przepisach prawa, takie jak imię i
nazwisko, data urodzenia, wykształcenie czy przebieg dotychczasowego zatrudnienia, które
możemy zbierać od Państwa na podstawie obowiązujących przepisów prawa (podstawa
przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO), oraz
(b) pozostałe dane osobowe, które możemy zbierać na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, w
szczególności dane wskazane przez Państwa w CV oraz w towarzyszących mu dokumentach
(podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do celów rekrutacji. Przekazanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale jest potrzebne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów
rekrutacyjnych, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 2 lat.
Państwa dane mogą zostać również ujawnione: pracownikom, zleceniobiorcom i wspólnikom Kocur i
Wspólnicy Sp. k. upoważnionym do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków;
podmiotom świadczącym usługi doradcze, usługi księgowe, usługi informatyczne oraz usługi
profesjonalnego niszczenia dokumentacji i innych nośników danych.
Państwa dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych spoza EOG (obszar obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
Przetwarzając dane nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie
dokonujemy profilowania. Innymi słowy, decyzji nie podejmuje za nas oprogramowanie, które w sposób
automatyczny analizowałoby czy oceniałoby Państwa dane.
Przysługuje Państwu:
(a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
(b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
(c) prawo do usunięcia danych, jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, żebyśmy je
przetwarzali;
(d) prawo ograniczenia przetwarzania danych – mogą Państwo żądać, abyśmy ograniczyli
przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania
uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub
przetwarzamy je bezpodstawnie, lub jeśli nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu
względem przetwarzania danych;
(e) prawo do przenoszenia danych;
(f) prawo cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody);
(g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
(h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego
właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy prawa.
W celu wykonania Państwa praw prosimy o skierowanie żądania pod adresem e-mail
office@kocurpartners.com. Prosimy pamiętać, że przed realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli
zidentyfikować Państwa tożsamość.

Post wygasa: 27.06.2022