Wiadomości
05.01.2022 / Oferty zatrudnienia

Kancelaria Juzala Salwa poszukuje prawnika na stanowisko Junior Associate (finance / corporate).

Kancelaria Juzala Salwa poszukuje prawnika na stanowisko Junior Associate (finance / corporate)

 

O nas:

Jesteśmy butikową kancelarią biznesową powstałą w 2021 roku. Przez lata zdobywaliśmy doświadczenie w dużych warszawskich kancelariach, aby obecnie budować własny biznes prawniczy. Skupiamy się na doradztwie na rzecz spółek oraz wiodących instytucji finansowych przy dużych transakcjach finansowania (z dużym naciskiem na rynek obligacji korporacyjnych) oraz transakcjach restrukturyzacji zadłużenia. Świadczymy również pozostałe doradztwo transakcyjne, korporacyjne oraz handlowe. Z wyboru jesteśmy mali, ale w kameralnej atmosferze robimy duże rzeczy, pracując przy wielomilionowych, skomplikowanych transakcjach. Cechuje nas wysoka dynamika rozwoju oraz przyjazna, start-up’owa atmosfera połączona z dążeniem do utrwalania najwyższych standardów merytorycznych i osobistym zaangażowaniem w sukces naszych Klientów.

 

Nasze wymagania:

Poszukujemy osób (studentów 5go roku, osób po studiach, aplikantów 1go lub 2go roku, z co najmniej 1-rocznym doświadczeniem w pracy w kancelarii o profilu biznesowym), które są żądne poszerzania wiedzy merytorycznej, lubiące pracę w zespole, nacechowane poczuciem odpowiedzialności za wynik własnej pracy, uważne i wnikliwe, poszukujące rozwoju osobistego i budowania cennego doświadczenia oraz gotowe do nauki przy skomplikowanych projektach transakcyjnych.

 

Oferujemy:

  • możliwość pracy w zespole składającym się z doświadczonych prawników transakcyjnych,
  • możliwość realizacji ambicji zawodowych,
  • atrakcyjne wynagrodzenie,
  • zdobycie doświadczenia zawodowego przy realizacji ciekawych, skomplikowanych projektów transakcyjnych.

 

CV zawierające klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)

 

prosimy kierować na adres: office@jslaw.pl

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), informujemy że:

Administratorem danych osobowych podanych w toku procesu rekrutacji jest: Juzala Salwa Adwokaci Sp. p., z siedzibą w Warszawie (00-120), przy ul. Złotej 59, office@jslaw.pl,

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko opisane w ogłoszeniu o pracę, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby biorącej udział w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia),

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym: podmioty świadczące usługi informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów na rzecz Administratora,

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres maksymalnie 3 miesięcy od daty ich wpływu do Kancelarii, nie dłużej jednak niż do zakończeniu procesu rekrutacji,

Osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także wniesienia skargi na Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

Nadto, osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Żądanie usunięcia danych lub cofnięcie ww. zgody oznacza rezygnację z udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie danych,

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uwzględnienia kandydata w procesie rekrutacji,

Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Post wygasa: 19.02.2022