ORA Warszawa
12.07.2022 / Oferty zatrudnienia

Kancelaria Adwokacka Robert Ofiara poszukuje aplikanta adwokackiego.

Kancelaria Adwokacka Robert Ofiara poszukuje aplikanta adwokackiego.

 

Działalność kancelarii opiera się na świadczeniu usług prawnych w sprawach:

  • rodzinnych,
  • odszkodowawczych,
  • roszczeń kredytowych

 

Zakres obowiązków:

  • sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych,
  • bieżąca obsługa prawna klientów kancelarii

 

Oczekiwania:

  • bardzo dobra znajomość prawa cywilnego,
  • umiejętność sporządzania pism procesowych,
  • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe,
  • samodzielność i rzetelne podejście do powierzonych zadań.

 

Oferujemy pracę stacjonarną w pełnym wymiarze godzin, ale rozważymy także kandydatury osób poszukujących zatrudnienia w mniejszym wymiarze czasu pracy.

Forma zatrudnienia oraz wynagrodzenie do indywidualnego ustalenia – adekwatnie do posiadanych umiejętności.

Przed złożeniem aplikacji zachęcamy do zapoznania się z profilem działalności kancelarii na stronie robertofiara.pl

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: kancelaria@robertofiara.pl w tytule e-maila wpisując: Aplikant/2022

Prosimy o dopisanie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Dziękujemy za przesłanie aplikacji i informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych podanych w procesie rekrutacji jest adwokat Robert Ofiara prowadzący Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 47 lok. 2. W sprawach dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych można kontaktować się z nami pod adresem e-mail: kancelaria@robertofiara.pl lub telefonicznie pod nr 22 114 94 11.
Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko opisane w ogłoszeniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. b) RODO, dane osobowe przechowywane będą przez czas potrzebny do przeprowadzenia rekrutacji i zostaną usunięte nie później niż 3 miesiące po zakończonej rekrutacji lub do czasu cofnięcia zgody.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uwzględnienia kandydata w procesie rekrutacji

Osoby biorące udział w rekrutacji  mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Żądanie usunięcia danych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza rezygnację z udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie danych.
Dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Post wygasa: 26.08.2022