Wiadomości
06.05.2022 / Oferty zatrudnienia

Kancelaria Adwokacka Macieja Szcząski-Wójcika z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 37 nawiąże współpracę z aplikantką/aplikantem adwokackim I-go roku.

Kancelaria Adwokacka Macieja Szcząski-Wójcika z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 37 nawiąże współpracę z aplikantką/aplikantem adwokackim I-go roku.

 

Zakres zadań będzie obejmował w szczególności:

 • sporządzanie projektów pism procesowych,
 • bieżące monitorowanie spraw, w tym akt sądowych i prokuratorskich,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
 • wykonywanie zadań biurowych.

Od kandydatów wymagam:

 • chęci zdobywania umiejętności praktycznego wykorzystania znajomości prawa,
 • sumienności, zaangażowania, dokładności, dyspozycyjności, odpowiedzialności, efektywnej organizacji pracy własnej oraz wysokiej kultury osobistej,
 • znajomości pakietu MS Office oraz programu Lex,
 • prowadzenia działalności gospodarczej po okresie próbnym.

 

Posiadanie prawa jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem.

 

Oferuję możliwości:

 • zdobywania doświadczenia w zakresie różnych gałęzi prawa,
 • pracy niekolidującej z odbywaniem zajęć na aplikacji,
 • zatrudnienia od zaraz,
 • objęcia patronatem,
 • dobrych warunków współpracy uzależnionych od wyników pracy.

 

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, administracyjnego, gospodarczego, a także z zakresu postępowań dyscyplinarnych w służbach mundurowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV (wraz klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych) na adres e-mail:

m.szczaska-wojcik@kancelaria-swa.pl

Kancelaria zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Post wygasa: 20.06.2022