Ponad 550 kandydatów na aplikantów adwokackich w Warszawie złoży uroczyste ślubowanie
13.12.2021 / Oferty zatrudnienia

Kancelaria adwokacka Leszek Nowina-Witkowski z siedzibą w Warszawie prowadzi szeroko pojętą obsługę obrotu gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlowego i prawa nieruchomości poszukuje do współpracy aplikanta.

Kancelaria adwokacka Leszek Nowina-Witkowski z siedzibą w Warszawie prowadzi szeroko pojętą obsługę obrotu gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlowego i prawa nieruchomości. Poszukujemy do współpracy aplikanta adwokackiego spełniającego poniższe kryteria. 

 

Aplikant, którego poszukujemy powinien:

– wyróżniać się wiedzą prawniczą, w tym w szczególności znajomością przepisów: KC, KPC, KSH, KPA, PPSA; 

– 1 stycznia 2022 roku rozpocząć II rok aplikacji;

– mieć doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, w szczególności spółek;

– mieć doświadczenie w sprawach z zakresu prawa nieruchomości; dodatkowym atutem będzie znajomość przepisów następujących aktów prawnych: ustawa o gospodarce nieruchomościami, dekret Bieruta, dekret o reformie rolnej, ustawa tzw. deweloperska, ustawa o księgach wieczystych i hipotece, ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawa o własności lokali;

– znać język angielski na poziomie umożliwiającym bieżący kontakt z klientem anglojęzycznym;

– być samodzielny w wykonywaniu zleconych zadań;

– być komunikatywny i kreatywny;

– umieć pracować w zespole, a także pod presją czasu.

Znajomość dodatkowego języka obcego oraz posiadanie już doświadczeń w stawaniu przed sądami będą dodatkowymi atutami.

 

Oferujemy:

– odpłatną współpracę na zasadzie B2B lub umowy zlecenia;

– możliwość zdobycia wszechstronnego doświadczenia zawodowego pod okiem doświadczonego adwokata;

– możliwość objęcia patronatem.

CV wraz z odpowiednią klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych prosimy przesyłać na adres: magdalena.michalowska@lnw.com.pl

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Leszka Nowina-Witkowskiego, prowadzona przy ul. Bagatela 11 lok. 1, 00-585 Warszawa, NIP: 526-221-59-45 (dalej jako „Administrator”). 

W celach rekrutacji, Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. Jeżeli przesłane aplikacje będą zawierać także inne dane, ich przetwarzanie będzie oparte na udzielonej w ten sposób zgodzie kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane: (i) w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wtedy podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); (ii) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa ani przez Administratora, a także dla celów przyszłych rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest wtedy zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); (iii) w celu ustalenia lub dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie udzielonej zgody.  W przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Jeżeli dane osobowe przetwarzane są w oparciu o wyrażoną zgodę, zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Podanie danych w zakresie określonym w art. 22(1) Kodeksu pracy jest wymagane przez Administratora. Konsekwencją niepodania tych danych jest niemożność przeprowadzenia procesu rekrutacji z udziałem kandydata. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Post wygasa: 27.01.2022