Wydarzenia ORA
03.12.2019 / Oferty zatrudnienia

Kancelaria Adwokacka G. Hellmann, D. Hellmann-Swat s.c. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 61 podejmie stałą współpracę z aplikantem adwokackim I roku

(aplikant kończący I rok aplikacji lub rozpoczynający aplikację w 2020 r.)

Od kandydata oczekujemy:

 • znajomości przepisów prawa cywilnego i przepisów procedury cywilnej,
 • zainteresowania prawem cywilnym i gospodarczym,
 • zainteresowania w zakresie postępowań sądowych i egzekucyjnych,
 • zainteresowania obsługą prawną podmiotów gospodarczych (usługi prawne i porady dla klientów, w tym sporządzanie opinii, umów i innych dokumentów),
 • zaangażowania, samodzielności i odpowiedzialności.

Do zakresu obowiązków aplikanta wchodzić będzie między innymi:

 • współpraca z adwokatem w zakresie obsługiwanych spraw sądowych, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, uczestnictwo w rozprawach, przygotowywanie pozwów, pism przygotowawczych, wniosków,
 • sporządzanie projektów umów, opinii prawnych, bieżące doradztwo prawne,
 • analiza przepisów i orzecznictwa,
 • bieżący kontakt z klientami, sądami, komornikami i urzędami,
 • pomoc przy bieżącej obsłudze Kancelarii.

Oferujemy:

 • możliwość objęcia patronatem,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego z zakresu prawa cywilnego, procedury cywilnej i prawa gospodarczego, w tym praktyki sądowej oraz uzyskania praktycznej wiedzy dotyczącej wykonywania zawodu,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin,
 • wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i zaangażowania czasowego.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV na adres poczty elektronicznej: biuro@kancelaria-adw.pl wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w CV przez Kancelarię Adwokacką G. Hellmann, D. Hellmann-Swat s.c. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.