ORA Warszawa
10.05.2022 / Oferty zatrudnienia

Kancelaria Adwokacka G. Hellmann, D. Hellmann-Swat s.c. z siedzibą w Warszawie podejmie stałą współpracę z aplikantką lub aplikantem adwokackim.

Kancelaria Adwokacka G. Hellmann, D. Hellmann-Swat s.c. z siedzibą w Warszawie podejmie stałą współpracę z aplikantką lub aplikantem adwokackim.

 

Od kandydata oczekujemy:

 • znajomości przepisów prawa cywilnego, przepisów procedury cywilnej i prawa pracy,
 • zainteresowania prawem cywilnym i gospodarczym,
 • zainteresowania obsługą prawną podmiotów gospodarczych (usługi prawne i porady dla klientów, w tym sporządzanie opinii, umów i innych dokumentów),
 • zainteresowania w zakresie postępowań sądowych i egzekucyjnych,
 • zaangażowania, samodzielności i odpowiedzialności.

 

Do zakresu obowiązków aplikanta wchodzić będzie między innymi:

 • sporządzanie projektów umów, opinii prawnych, bieżące doradztwo prawne,
 • współpraca z adwokatem w zakresie obsługiwanych spraw sądowych, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, uczestnictwo w rozprawach, przygotowywanie pozwów, pism przygotowawczych, wniosków,
 • analiza przepisów i orzecznictwa,
 • bieżący kontakt z klientami, sądami, komornikami i urzędami,
 • pomoc przy bieżącej obsłudze Kancelarii.

 

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego z zakresu prawa cywilnego, procedury cywilnej, prawa gospodarczego i prawa pracy, w tym praktyki sądowej oraz uzyskania praktycznej wiedzy dotyczącej wykonywania zawodu,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin,
 • wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i zaangażowania czasowego,
 • możliwość objęcia patronatem.

 

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV na adres poczty elektronicznej: dorota.hellmann@kancelaria-adw.pl wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w CV przez Kancelarię Adwokacką G. Hellmann, D. Hellmann-Swat s.c. z siedzibą w Warszawie (biuro: ul. Lwowska 3 lok 4, 00-660 Warszawa) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

 

Post wygasa: 24.06.2022