ORA Warszawa
01.06.2022 / Oferty zatrudnienia

KANCELARIA ADWOKACKA ADW. JAN JAKUB JAŃCZAK Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (URSYNÓW) NAWIĄŻE WSPÓŁPRACĘ Z APLIKANTEM ADWOKACKIM

KANCELARIA ADWOKACKA ADW. JAN JAKUB JAŃCZAK Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (URSYNÓW) NAWIĄŻE WSPÓŁPRACĘ Z APLIKANTEM ADWOKACKIM

 

Kancelaria Adwokacka adw. Jan Jakub Jańczak z siedzibą w Warszawie (Ursynów) podejmie stałą współpracę z aplikantem adwokackim II lub III roku, bądź po skończonej aplikacji z uprawnieniami do zastępowania przed sądami (nie wyklucza także współpracy z adwokatem tuż po egzaminie adwokackim). Moja Kancelaria składa się z mojej osoby jako adwokata i pracownika obsługi biura. Nie zatrudniała dotąd prawników.

 

Czym się zajmuję?

– sprawami z zakresu prawa cywilnego, spadkowego, rodzinnego i gospodarczego, z dużą przewagą spraw dotyczących nieruchomości, mieszkalnictwa, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni (nie tylko mieszkaniowych)

 

Czego oczekuję od kandydatów?

– statusu aplikanta adwokackiego z uprawnieniami do zastępowania przed sądami i chociażby minimalnego doświadczenie w zakresie takich spraw,

– wcześniejszego doświadczenia w czynnościach związanych ze stosowaniem prawa, najlepiej w kancelariach prawnych,

– znajomości przepisów ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa spółdzielczego, ustawy o własności lokali, prawa budowlanego, prawa cywilnego i rodzinnego,

– odpowiedzialności za powierzone zadania, skrupulatności, terminowości i nieodkładania zadań na ostatni moment,

– zaangażowania, elastyczności, sumienności oraz samodzielności w zakresie kształtowania swojego rozwoju zawodowego,

– umiejętności korzystania z systemów informacji prawnej, typowego oprogramowania biurowego, publikowania artykułów przy pomocy systemów zarządzania treścią i mediów społecznościowych,

– wskazane zainteresowania w zakresie wiedzy o ładzie planistycznym Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem jej południowych dzielnic i sąsiadujących powiatów, ochrony środowiska, spółdzielczości i mieszkalnictwa.

 

Co będzie należało do zadań aplikanta adwokackiego?

– sporządzanie pism, w tym procesowych, opinii prawnych, projektów regulaminów, analiz umów i innych materiałów prawnych,

– zastępstwo procesowe w postępowaniach cywilnych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych,

– kontakt z klientami, sądami, organami administracyjnymi,

– odbywanie dyżurów u stałych klientów,

– udział w obradach organów spółdzielni i zebraniach właścicieli lokali (raczej sporadycznie, natomiast informuję o tym ze względu na późne pory tych spotkań),

– popularyzowanie wiedzy prawnej w Internecie i dbanie o wizerunek Kancelarii.

 

Jakie są zasady współpracy?

– współpraca na podstawie umowy B2B albo umowy zlecenia,

– preferowany wymiar współpracy: 4/5 etatu (średnio 8 h dziennie, 4 dni w tygodniu), możliwe także inny wymiary lub pełny etat, szczegóły do uzgodnienia,

– współpraca w przeważającym zakresie w biurze Kancelarii, ew. biurach klientów, sądach i urzędach (praca zdalna możliwa będzie tylko częściowo w zależności od zadań i uzgodnionej organizacji pracy),

– wynagrodzenie zależne przede wszystkim od kompetencji i zaangażowania kandydata oraz wymiaru godzinowego współpracy ( 3600-5000 zł brutto w przypadku umowy zlecenia przy wymiarze 4/5 etatu),

– brak zakazu konkurencji.

 

Co powinny zawierać zgłoszenia kandydatów?

– curriculum vitae,

– opis doświadczeń zawodowych (w cv lub w liście motywacyjnym),

– oświadczenie o wyrażeniu zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (informacja o przetwarzaniu danych znajduje się poniżej)

 

Zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail:

rekrutacja@adwokatjanczak.pl

Zapraszam do udziału w procesie rekrutacji. Zastrzegam możliwość kontaktu jedynie z niektórymi kandydatami. Zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Kancelarii

Post wygasa: 15.07.2022