Wydarzenia ORA
13.05.2019 / Oferty zatrudnienia

Kancelaria Adwokacka Adw. dr Marta Derlatka poszukuje aplikanta I lub II roku

Kancelaria Adwokacka w Warszawie zajmująca się sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego podejmie współpracę z aplikantem adwokackim I lub II roku.

 

Wymagania:

 • dostępność 5 dni w tygodniu
 • status aplikanta I lub II roku
 • doświadczenie w konstruowaniu pism procesowych, sporządzaniu opinii prawnych i umów
 • mile widziane doświadczenie w zakresie zastępstwa procesowego
 • znajomość języka angielskiego
 • praktyczna znajomość obsługi komputera i programów biurowych
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista

 

Zakres obowiązków:

 • kontakt z sądami i urzędami
 • kontakt z klientami
 • przygotowywanie projektów pism procesowych, opinii prawnych
 • analiza i sporządzanie umów
 • nadzorowanie prowadzonych spraw
 • obsługa administracyjna Kancelarii

 

Kancelaria oferuje:

 • możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia
 • opiekę merytoryczną starszych prawników
 • wynagrodzenie

 

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres: sekretariat@derlatka.eu

 

W tytule e-maila prosimy o dodanie zwrotu „Oferta pracy”.

 

Obowiązek informacyjny RODO

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat dr Marta Derlatka z siedzibą w Warszawie (REGON 142785672). Możesz się z nią skontaktować pod adresem korespondencyjnym: ul. Łowicka 23 lok. 210, 02-502 Warszawa oraz adresem e-mail: sekretariat@derlatka.eu

 

Celem przetwarzania danych osobowych jest proces rekrutacji na stanowisko pracy – oceny kwalifikacji, zdolności i wyboru kandydata. Podstawą dla przetwarzania danych są: przepisy prawa, w tym zwłaszcza art. 221 § 1 Ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, uzasadniony interes Administratora w postaci potrzeby analizy danych osobowych celem wyboru adekwatnego kandydata do stanowiska, a także udzielona przez Panią/Pana zgoda (jeżeli przekazuje Pani/Pan inne dane, niż imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania/adres korespondencyjny, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia – w zakresie tych danych).

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane będą przechowywane do końca okresu rekrutacji albo do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

 

Pana/Pani dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 

Przysługują Pani/Panu prawo do: wycofania zgody na przetwarzanie danych, dostępu do Pani/Pana danych osobowych, do żądania ich sprostowania, do żądania ich usunięcia, do żądania ograniczenia ich przetwarzania, do sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przeniesienia.

 

Przysługuje też Pani/Panu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody w zakresie danych, co do których udzielono zgody, tj. przekazanych danych inne niż imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania/adres korespondencyjny, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

 

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W razie zainteresowania przekazania CV lub listu motywacyjnego także w celu przyszłych rekrutacji, prosimy o wyrażenie w nich stosownej klauzuli wyrażającej zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w CV/liście motywacyjnym w celu przyszłych rekrutacji.