Wiadomości
06.10.2021 / Oferty zatrudnienia

Adwokaci Piotr Stączek i Piotr Modzelewski zapraszają do współpracy aplikantów adwokackich I roku

Oferujemy wynagrodzenie 6000 PLN + VAT 23 % (na zasadzie B2B) – lub inne formy zatrudnienia w ramach tej kwoty. Istnieje możliwość objęcie patronatem. Czas pracy to średnio 8 h dziennie – unikamy nadgodzin. Zapewniamy płatne urlopy i dostosowanie godzin do zajęć na aplikacji.

 

Oferta pracy dla aplikantów (I rok aplikacji):

 • wynagrodzenie 6000 PLN + VAT 23 % – lub inne formy zatrudnienia w ramach tej kwoty
 • płatne urlopy, sfinansowanie kosztów aplikacji oraz możliwość objęcia patronatem;
 • czas pracy dostosowany do zajęć na aplikacji na średnio 8 h dziennie – unikamy nadgodzin;
 • oferujemy możliwość nabycia szerokiego doświadczenia zawodowego (występowanie przed sądami w sprawach cywilnych i rodzinnych oraz karnych i administracyjnych, a także gospodarczych);
 • bezpośredni kontakt z klientami i możliwość praktycznej nauki marketingu usług prawnych (negocjacje stawek i umów z klientami);
 • dogodny dojazd do pracy – Kancelaria znajduje się niedaleko stacji METRA KABATY.

 

Wymagania:

 • I rok aplikacji – zdany egzamin w 2021 r., planowane rozpoczęcie zajęć w styczniu 2022 r
 • dobra znajomość angielskiego (na poziomie umożliwiającym bezpośrednią obsługę klienta – korespondencja emaliowa i rozmowy telefoniczne oraz na spotkaniach);
 • dotychczasowe dobre wyniki w nauce mile widziane.

 

Zakres obowiązków:

 • występowanie na rozprawach, uczestnictwo w czynnościach w prokuraturze i na policji,
 • spotkania z klientami;
 • analiza dokumentów i sporządzanie pism procesowych;
 • bieżące kontakty telefoniczne i korespondencja z klientami, sądami i urzędami;
 • drobne prace biurowe.

 

 

Dane kontaktowe Kancelarii

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: staczek@staczek.com

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek

Adwokat Piotr Modzelewski

 1. Wąwozowa 11

02-796 Warszawa

tel. +48 22 499 33 22

tel. + 48 609 409 864

email staczek@staczek.com

www.staczek.com

 

 

Ochrona danych osobowych:

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji na oferowane stanowisko.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Państwa dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym, administrator może przetwarzać także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podanie informacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozważenia Państwa kandydatury na wybrane stanowisko pracy. Czy ktoś to czyta. Państwa dane będą przechowywane do końca procesu rekrutacji na wybrane stanowisko. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz – jeśli zachodzą okoliczności przewidziane prawem – prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

Post wygasa: 20.11.2021