26.04.2022 / Wiadomości

Komunikat Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej nr 1 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2022 roku w Warszawie

Informujemy, że egzamin adwokacki odbędzie się w dniach 10-13 maja 2022 r., w Centrum Targowo–Kongresowym Ptak Warsaw Expo, przy Al. Katowickiej 62 w Nadarzynie (05-830), w Halach E i F:

 

  • Komisja nr 1 w Hali F wejście F16,
  • Komisja nr 2 w Hali F wejście F14,
  • Komisja nr 3 w Hali F wejście F3,
  • Komisja nr 4 w Hali F wejście F12,
  • Komisja nr 5 w Hali F wejście F5,
  • Komisja nr 6 w Hali F wejście F9,
  • Komisja nr 7 w Hali F wejście F11,
  • Komisja nr 8 w Hali E wejście E1,
  • Komisja nr 9 w Hali E wejście E2,
  • Komisja nr 10 w Hali E wejście E3.

 

Plan Centrum Targowo–Kongresowego Ptak Warsaw Expo przy Al. Katowickiej 62 w Nadarzynie (plik pdf)

Numer komisji, do której dany zdający został przypisany, został podany w zawiadomieniu o egzaminie.

Rejestracja zdających egzamin odbywać będzie się w dniach 10-13 maja 2022 roku każdego dnia w godzinach 8:30-9:30, według harmonogramu ustalonego przez Przewodniczącego Komisji wskazanego w zawiadomieniu o egzaminie.

W czynnościach tych będą brali udział członkowie komisji egzaminacyjnej i upoważnieni przez Przewodniczącego pracownicy ORA w Warszawie.

Każdorazowo przed wejściem na egzamin adwokacki zdający okazują dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Egzamin rozpoczyna się o godzinie 10:00. Kandydaci, którzy stawią się na egzamin po jego rozpoczęciu, nie zostaną dopuszczeni do egzaminu.

W trakcie egzaminu kandydat nie może posiadać przy sobie żadnych przedmiotów lub urządzeń służących do przekazu, odczytu lub odbioru informacji, np. telefonu komórkowego, i-poda, smartwatcha itp. – komisja nie zapewnia przechowania tych przedmiotów. Z uwagi na stan epidemii nie ma możliwości zdeponowania jakichkolwiek przedmiotów wniesionych przez zdających na egzamin, nie będzie zapewnionych szatni, a każdy zdający przechowuje swoje okrycia wierzchnie oraz walizki/torby ze swoimi rzeczami w obrębie swojego miejsca egzaminacyjnego.

Zdający we własnym zakresie zapewnia sobie żywność i napoje na egzaminie w ilości i formie nie zakłócającej przebiegu egzaminu.

 

 

SSA Małgorzata Sławińska