05.02.2019 / Wiadomości

Egzamin adwokacki 2019 r. – miejsce przeprowadzenia egzaminu i godziny otwarcia biura podawczego w dniu 9 lutego 2019 r.

Okręgowa Rada Adwokacka uprzejmie informuje, że egzamin adwokacki w 2019 r. odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Fundacja Nowe Horyzonty przy ul. Bobrowieckiej 9. Bardziej szczegółowe informacje będą dostępne w zawiadomieniu o miejscu egzaminu, które zostaną wysłane najpóźniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu adwokackiego.

W związku z tym, że termin na składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego w 2019 r. na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze, upływa w sobotę, 9 lutego 2019 r., biuro podawcze w Al. Ujazdowskich 49 będzie tego dnia czynne w godzinach 10.00-14.00.