Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zawiadamia z głębokim żalem,

że w dniu 30 maja 2017 r. zmarł

 ŚP

Edward Jaworski

Adwokat

w latach 1982– 2017 Członek Izby Adwokackiej w Warszawie,

                      Cześć Jego pamięci