Przewodniczący – adw. Andrzej Nogal

Zastępca Przewodniczącego – adw. Dariusz Goliński

Zastępca Przewodniczącego – adw. Tomasz Budnikowski

 

ZASADY