Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Sprawozdanie o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego w 2017 roku

Szanowna Koleżanko,
Szanowny Kolego,

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przypomina, iż zgodnie z § 2 Uchwały nr 49/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 listopada 2015 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”, obowiązkiem doskonalenia zawodowego objęci są wszyscy adwokaci wykonujący zawód i prawnicy zagraniczni z UE, z wyjątkiem adwokatów, którym nadano stopień naukowy doktora habilitowanego.

więcej

Biuro podawcze w dniu 3 lutego 2018 r.

Okręgowa Rada Adwokacka uprzejmie informuje, że w związku z tym, że termin na składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego w 2018 r. na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze, upływa w sobotę 3 lutego 2018 r., biuro podawcze w Al. Ujazdowskich 49 będzie tego dnia czynne w godzinach 9.00-14.00.

 

X Jubileuszowy Otwarty Zimowy Turniej Tenisowy Adwokatów

Komisja Integracji Środowiskowej Kultury i Sportu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie informuje, że „X Jubileuszowy Otwarty Zimowy Turniej Tenisowy Adwokatów”, odbędzie się w dn. 27-28 stycznia 2018 r. na kortach Klubu Tenisowego Legia, ul. Myśliwiecka 4A, w Warszawie.

więcej

Wolne miejsca - szkolenie „Applying the Charter of Fundamental Rights of the European Union”

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie dysponuje wolnymi bezpłatnymi miejscami na szkolenie „Applying the Charter of Fundamental Rights of the European Union”.

więcej

Ósmy Karnawałowy Bal Aplikantów Adwokackich – zostało 130 biletów z dofinansowaniem

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie serdecznie zapraszają do udziału w Ósmym Karnawałowym Balu Aplikantów Adwokackich. Bal odbędzie się Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie w sobotę, dn. 3 lutego 2018 r., o godz. 20.00. Informujemy, że zostało już tylko 130 biletów z dofinansowaniem dla aplikantów adwokackich. Cieszy nas wyjątkowa popularność Balu w tym roku.

więcej

Turniej Wiedzy Aplikanta

Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Warszawskiej zaprasza do udziału w Turnieju Wiedzy Aplikanta, którego finał zostanie rozstrzygnięty podczas Balu. Eliminacje zostały zaplanowanie w dniu 30.01.2018 r. i odbędą się w Sali Klubowej przy al. Ujazdowskie 49, 00-001 Warszawa w budynku Okręgowej Rady Adwokackiej o godz. 18.a udział w konkursie będą mogły wziąć drużyny dwuosobowe.

więcej

CHOINKA DLA DZIECI „BAL W KRAINIE BAŚNI”

Komisja Integracji, Kultury i Sportu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie zaprasza wszystkie dzieci adwokatów oraz aplikantów adwokackich na tradycyjną zabawę karnawałową CHOINKA 2018 pod hasłem: "BAL W KRAINIE BAŚNI”, która odbędzie się w dn. 4 lutego 2018 roku (niedziela) w Klubie Adwokata, Al. Ujazdowskie 49.

więcej