Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Zmarł adwokat Andrzej Warfołomiejew, wybitny znawca prawa finansowego, wspaniały Człowiek i Kolega

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie z głębokim żalem zawiadamia, że w dniu 11 lutego 2017 r. zmarł adwokat Andrzej Warfołomiejew, wybitny znawca prawa finansowego. Adw. Andrzej Warfołomiejew był w latach 1973 – 2017 członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, w latach 1982-1994 członkiem Zespołu Adwokackiego nr 20 w Warszawie, od 1994 r. wykonywał zawód w kancelarii indywidualnej oraz w spółce adwokackiej „Warfołomiejew i wspólnicy”.

więcej

Ogłoszenie Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2017 roku

Egzamin adwokacki odbędzie się w dniach 28 – 31 marca 2017 r.

Informujemy, iż zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu adwokackiego (Dz. U. z2016 r. poz. 112) zdający są uprawnieni do dokonania wyboru sposobu rozwiązywania zadań w formie odręcznej lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. Nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu adwokackiego, tj. do dnia 7 marca 2017 r., zdający egzamin adwokacki składają przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań podczas egzaminu adwokackiego w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

więcej

Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie zawiesił adw. Robert N. w wykonywaniu czynności zawodowych

Informujemy, że w dniu 10.02.2017 r. Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie na podstawie art. 95j ust. 1a ustawy Prawo o Adwokaturze bezterminowo tymczasowo zawiesił adw. Roberta N. w wykonywaniu czynności zawodowych.

więcej

Konkurs na plakat publiczności "Adwokat. Profesjonalista”

Z uwagi na ilość otrzymanych prac i ciekawe ich inspiracje Komisji Konkursu na plakat „Adwokat. Profesjonalista” postanowiła zorganizować na fanpejdżu ORA w Warszawie plebiscyt na tzw. „plakat publiczności”.

więcej

Komunikat w sprawie zawieszenia adw. Roberta N. w obowiązkach zawodowych

Informujemy, że w dniu 08.02.2017 r. w godzinach popołudniowych do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie drogą mailową wpłynęły dokumenty z Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu dotyczące adwokatów Roberta N. oraz Aliny D.

więcej

STANOWISKO OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE z dnia 4 lutego 2017 r. - "Niezależność sądów fundamentem systemu ochrony praw i wolności”

Na posiedzeniu 4 lutego br. Okregowa Rada Adwokacka w Warszawie przyjęła stanowisko w sparwie niezalezności sądów jako fundamentu ochrony praw i wolności. Poniżej treść stanowiska.

więcej