Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Konferencja „Coworking jako nowoczesna wspólnota biurowa”

30 marca ORA CoWorking

Zaproszenie - Konferencja „Coworking jako nowoczesna wspólnota biurowa”

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 49, sala im. H. Krajewskiego

dnia 30 marca 2017 r. (czwartek), godz. 16.00 – 20.00

więcej

Pilotażowy projekt staży dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie w Zespole ds Wykonywania Kar Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak oraz Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar zapraszają aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie do udziału we wspólnym pilotażowym projekcie bezpłatnych miesięcznych staży w Zespole ds. Wykonywania Kar Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

więcej

Spotkanie i wykład dra Adama Bodnara - Rzecznika Praw Obywatelskich

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, adw.Mikołaj Pietrzak wraz z Przewodniczącym Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, adw. Pawłem Osikiem serdecznie zapraszają na wykład dra Adama Bodnara - Rzecznika Praw Obywatelskich dla członków i członkiń Izby Adwokackiej w Warszawie pt. „Rola adwokatów w ochronie praw i wolności jednostki w warunkach kryzysu konstytucyjnego”.

więcej

Aplikuj o staż w Izbie Adwokackiej w Paryżu – do zdobycia 3 stypendia ufundowane przez ORA w Warszawie!

Izba Adwokacka w Paryżu organizuje staże międzynarodowe dla młodych francuskojęzycznych i anglojęzycznych prawników, którzy chcą poznawać francuskie prawo i odbywać w jego zakresie profesjonalną praktykę.

więcej

Stanowisko Dziekana ORA w Warszawie w sprawie komunikatu Straży Granicznej z dnia 17 marca 2017 roku, dotyczącego pomocy udzielanej osobom ubiegającym się o status uchodźcy przez adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie

Wobec treści komunikatu Straży Granicznej z dnia 17 marca 2017 roku wyjaśniam, że adwokat ma prawo do reprezentowania klienta przed organem władzy publicznej. Zasada ta dotyczy także działań adwokatów reprezentujących klientów wobec Straży Granicznej.

więcej

I miejsce Izby Warszawskiej na XXXIV NARCIARSKICH MISTRZOSTWACH ADWOKATURY KRYNICA 2017

Mamy się czym pochwalić! Po 10 latach nasza Izba wygrywa klasyfikację izbową w XXXIV Narciarskich Mistrzostwach Adwokatury w Krynicy-Zdrój, które odbyły się w przedostatni weekend.

więcej

Warszawscy adwokaci na granicy Brześć-Terespol

Dzisiaj grupa 14 adwokatów z Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie na polsko-białoruskim przejściu granicznym Brześć-Terespol będzie udzielać pro bono pomocy osobom, które ubiegają się o ochronę międzynarodową (status uchodźcy) w Polsce. 

więcej