Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

I. Otwarta Konferencja Prawa Pracy organizowana przez Sekcję Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przy ORA w Warszawie

View the embedded image gallery online at:
http://www.ora-warszawa.com.pl/pl/?start=56#sigFreeId6129b93d75

20 stycznia 2017 r. odbyła się I. Otwarta Konferencja Prawa Pracy organizowana przez Sekcję Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Założeniem konferencji było przybliżanie prawa pracy osobom nie zajmującym się nim na codzień, ale także konfrontowanie stanowisk praktyków prawa pracy, w najbardziej kontrowersyjnych zagadnienia dotyczących szeroko pojętego zatrudniania pracowników.

więcej

Komunikat Komisji Konkursowej w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na plakat Izby Adwokackiej w Warszawie

Komisja Konkursowa Konkursu na plakat Izby Adwokackiej w Warszawie w składzie: adw. Mikołaj Pietrzak (Dziekan), adw. Anisa Gnacikowska (z-ca Sekretarza Prezydium NRA), Józef Krzysztof Oraczewski, Wojciech Brewka, adw. Michal Fertak i adw. Tomasz Wiliński na posiedzeniu w dniu 26.01.2017 r. otworzyła wszystkie otrzymane prace i dokonała ich oceny.

więcej

Komunikat w sprawie zatrzymania warszawskich adwokatów w związku procesem reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.

Odnosząc się do zatrzymania warszawskich adwokatów przez CBA w związku procesem reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, informujemy, że Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie traktuje tę sprawę jako bardzo ważną. Nikt tak bardzo jak warszawska Adwokatura nie jest zainteresowany tym, aby sprawa udziału warszawskich adwokatów w procesach reprywatyzacji warszawskich nieruchomości została dokładnie i transparentnie wyjaśniona.

więcej

Zdjęcia z Balu "Karnawał w Rio"

Szanowni Państwo, zdjęcia z Balu "Karnawał w Rio", który odbył się 15 stycznia 2017 r., dostępne są od dziś na specjalnie utworzonej przez panią fotograf stronie internetowej.

więcej

Skarbona Polskiej Akcji Humanitarnej na VII Balu Adwokatury - "Adwokaci dla Aleppo"

Szanowni Państwo,

Wobec zbliżającego się VII Balu Adwokatury Warszawskiej, z radością informujemy, że w czasie jego trwania będzie możliwość datku do skarbony Polskiej Akcji Humanitarnej na rzecz uchodźców wewnętrznych w Syrii. Datki będą zbierane przez cały wieczór, a dodatkowo istnieje możliwość przekazywania środków bezpośrednio na konto Polskiej Akcji Humanitarnej w Alior Banku [nr rachunku: 91 1060 0076 0000 3310 0015 4960] z dopiskiem „Adwokaci dla Aleppo”.

więcej

Stanowisko ORA w Warszawie w sprawie projektu tzw. ustawy o Komisji Werfikacyjnej

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2017 r. przy 10 głosach za i 1 wstrzymującym się przyjęła stanowisko w sprawie projektu ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa. Treść stanowiska wraz z pismem przewodnim została złożona w Ministerstwie Sprawiedliwości 20 stycznia br.

więcej

Jednogłośne wspólne stanowisko ORA w Warszawie i Sekcji Prawa Gospodarczego i Handlowego przy ORA w Warszawie w sprawie projektu ustawy o komornikach

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2017 r. jednogłośnie przyjęła wspólne stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i Sekcji Prawa Gospodarczego i Handlowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie w sprawie uwag do projektu ustawy o komornikach sądowych. 20 stycznia br. treść stanowiska wraz z pismem przewodnim został złożona w Ministerstwie Sprawiedliwości.

więcej