Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Komunikat w sprawie pytań kierowanych do ORA w Warszawie w sprawie dopuszczalnych informacji na stronach internetowych kancelarii adwokackich

Wobec pytań kierowanych do ORA w Warszawie w sprawie dopuszczalnych informacji na stronach internetowych kancelarii adwokackich wyjaśniamy, że każde zgłoszenie o potencjalnym naruszeniu zasad deontologicznych określonych Zbiorem Zasad Etyki i Godności Zawodu Adwokata będzie analizowane i zostanie przekazane do referatu skarg lub do referatu Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

więcej

Ogłoszenie

Izba Adwokacka w Warszawie poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko Dyrektora Biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
Wymagania: wyższe wykształcenie, bardzo dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego, doświadczenie w kierowaniu wieloosobowym zespołem ludzkim, dyspozycyjność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i narzędzi internetowych.

Zakres obowiązków Dyrektora Biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie obejmuje w szczególności:
1)    reformę funkcjonowania Biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie zarówno w sferze organizacyjnej, jak i w zakresie obiegu dokumentów
2)    zarządzaniem zespołem pracowników Biura Okręgowej Rady Adwokackiej
3)    organizowanie bieżącej działalności Biura Okręgowej Rady Adwokackiej
4)    koordynowanie i kontrolę wewnętrzną zadań  prowadzonych przez poszczególne Działy i Referaty Biura Okręgowej Rady Adwokackiej oraz ocenę staranności i efektywności ich działania
5)    bieżącą współpracę z Prezydium i członkami Okręgowej Rady Adwokackiej
6)    monitorowanie wykonania uchwał i postanowień Okręgowej Rady Adwokackiej
7)    organizację egzaminów na aplikację adwokacką oraz egzaminów adwokackich /współpraca z Ministerstwem Sprawiedliwości i Przewodniczącymi Komisji/
8)    organizację Zgromadzeń Izby Adwokackiej w Warszawie
9)    przygotowywania projektów uchwał, korespondencji, regulaminów i innych dokumentów.

Oczekiwania: długofalowa współpraca, co najmniej na 5 lat

Oferujemy pracę z doświadczonym, zintegrowanym zespołem, atrakcyjne wynagrodzenie.

Termin do składania ofert ustala się na dzień 24 marca 2017 do godz. 16.00, decyduje data wpływu oferty do Okręgowej Rady Adwokackiej Al. Ujazdowskie 49. Biuro podawcze otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14 kwietnia 2017 roku; wyboru dokona Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, po przedstawieniu podsumowania ofert przez Komisję Konkursową w składzie:
1) Dziekan – adw. Mikołaj Pietrzak
2) Sekretarz – adw. Anna Czepkowska-Rutkowska
3) Zastępca Sekretarza – adw. Aleksander Krysztofowicz

Konkurs na plakat "Adwokat. Projesjonalista" - rozstrzygnięty

Z radością informujemy, iż Komisja Konkursowa Konkursu na plakat „Adwokat. Profesjonalista” zakończyła dzisiaj na ostatnim posiedzeniu swoją pracę i wydała ostateczny werdykt. Komisja w głosowaniu jawnym przyznała nagrodę główną Andrzejowi Tchorzewskiemu. Andrzej Tchorzewski otrzymał także nagrodę publiczności w ramach głosowania na fanpejdżu ORA Warszawa. Zwycięzcy serdecznie gratulujemy!

więcej

Spotkanie organizacyjne Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnej oraz Kierownika Szkolenia Aplikantów ze zdającymi Egzamin Adwokacki w 2017 r.

Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich adw. Dorota Kulińska informuję, iż w dniu 9 marca 2017 r. o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie  organizacyjne Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych ze zdającymi egzamin adwokacki w dniach 28-31.03.2017 r.-ul. Bobrowiecka 9, budynek A, sala A-302.

Jutro wykład adw. Andrzeja Malickiego na temat prawa do reklamy

Serdecznie zapraszamy jutro na wykład adw. Andrzeja Malickiego – byłego dziekana Izby Adwokackiej we Wrocławiu, członka NRA na temat „Prawo do reklamy – współpraca między adwokatami starego i nowego pokolenia”.

więcej

Warszawscy adwokaci zaangażowani w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Sąd Okręgowy w Warszawie wraz Sądem Okręgowym Warszawa - Praga i Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie włączają się wspólnie w tegoroczne obchody ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, organizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości od 2000 roku.

więcej

Konkurs ofert- Administrator Systemów Informatycznych w Izbie Adwokackiej w Warszawie

Izba Adwokacka w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko Administratora Systemów Informatycznych w Izbie Adwokackiej w Warszawie

ZAŁĄCZNIK