Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Uroczyste Ślubowanie Adwokatów – 9 lipca br. w Hilton Warsaw Hotel – odbiór zaproszeń od 27 czerwca do 6 lipca br.

Informujemy, że uroczyste ślubowanie adwokatów odbędzie się 9 lipca 2017 r. o godzinie 12:00 w Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre , Warszawa ul. Grzybowska 63.

więcej

Akcja "Na granicy" trwa. Uchodźca z Czeczeni skarży Polskę do ETPC w Strasburgu

Uchodźca z Czeczenii, któremu Straż Graniczna kilkadziesiąt razy odmówiła możliwości złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, skarży Polskę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
 
29 czerwca 2017 roku uchodźca z Czeczenii, któremu Straż Graniczna w Terespolu już 31 razy odmówiła możliwości złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w okresie od lipca 2016 do czerwca 2017 roku, złożył przeciwko Polsce skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
 
Skarżący był jedną z osób, której 17 marca grupa adwokatów z Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie udzieliła wsparcia pro bono na granicy w Terespolu. Niestety tego dnia skarżący razem z pięćdziesięcioma pozostałymi osobami reprezentowanymi przez prawników po raz kolejny nie został wpuszczony do Polski. Żadne przewidziane w polskich przepisach instrumenty prawne nie pozwoliły skutecznie pomóc skarżącemu, uciekającemu z Czeczenii przed torturami i prześladowaniem. Straż Graniczna konsekwentnie odmawiała przyjęcia od niego wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce.
 
Taka sytuacja na przejściu granicznym w Terespolu ma miejsce od prawie dwóch lat, o czym wielokrotnie donosiły w swoich raportach polskie organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i Helsińska Fundacja Praw Człowieka), organizacje międzynarodowe (Human Rights Watch, Amnesty International) czy białoruska organizacja Human Constanta wspierająca uchodźców z Czeczenii w Brześciu.
 
8 czerwca skarżący uzyskał od Europejskiego Trybunału Praw Człowieka środek tymczasowy (tzw. interim measure), w którym ETPC zakazał polskim władzom odesłania go z powrotem na Białoruś. Jednak rząd zignorował to zarządzenie – to sytuacja bez precedensu. Tego dnia skarżący został ponownie odesłany pociągiem do Brześcia. Kolejne, podjęte później, próby złożenia wniosku o ochronę międzynarodową również zakończyły się niepowodzeniem.
 
Skarżący w swoim wniosku zarzuca Polsce naruszenie kilku przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka:
 
• art. 3, nakazującego ochronę przed torturami oraz nieludzkim lub poniżającym traktowaniem z uwagi na ryzyko wydania skarżącego przez władze Białorusi władzom Rosji i tym samym możliwości dalszego przekazania go do Czeczenii, skąd skarżący wyjechał w obawie przed torturami. Polskie władze złamały ten przepis przez trzydziestojednokrotne odmówienie mu prawa do złożenia wniosku o ochronę międzynarodową w naszym kraju, co doprowadziło do nieludzkiego traktowania skarżącego. Odmowom wjazdu do Polski każdorazowo towarzyszyło bowiem poczucie strachu, niepewności i bezsilności, a każde pojawienie się na granicy i rozmowa z funkcjonariuszem Straży Granicznej oznaczały konieczność wracania przez skarżącego do traumatycznych przeżyć w kraju pochodzenia i stanowiły źródło intensywnych cierpień psychicznych;
 
• art. 4 Protokołu nr 4, który zakazuje zbiorowego wydalania cudzoziemców, a taka praktyka jest stosowana niemal codziennie w Terespolu. Duże grupy uchodźców z Czeczenii są tam nieustannie zawracane na Białoruś bez indywidualnego i obiektywnego rozpatrzenia sytuacji każdej z osób;
 
• art. 13 w zw. z art. 4 Protokołu nr 4 oraz art. 3 Konwencji, czyli brak zapewnienia skutecznego środka odwoławczego, ponieważ decyzja o odmowie wjazdu jest wykonywana natychmiast, co oznacza, że złożone od niej odwołanie do Komendanta Głównego Straży Granicznej nie wstrzymuje jej wykonania i prowadzi do natychmiastowego zawrócenia cudzoziemca z granicy Polski;
 
• art. 34 Konwencji w zw. z art. 39 Regulaminu Trybunału, czyli zignorowania przez polskie władze wydanego przez Trybunał środka tymczasowego zakazującego zawrócenia skarżącego na Białoruś.
 
Warto zauważyć, że w ostatnich tygodniach Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał już 6 zarządzeń o środku tymczasowym wobec Polski w związku z sytuacją, jaka ma miejsce na granicy w Terespolu. Jedynie dwa z nich zostały uwzględnione, a wnioski o ochronę międzynarodową przyjęte od uchodźców przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Kilka kolejnych skarg przeciwko Polsce w związku z tymi wydarzeniami jest w przygotowaniu i wkrótce zostaną wniesione do Trybunału.
 
Skarżącego w postępowaniu przed Trybunałem reprezentują pro bono: adw. Sylwia Gregorczyk-Abram, adw. Maria Radziejowska oraz r.pr. Jacek Białas.
 
Dodatkowych informacji udzielają:
Adw. Sylwia Gregorczyk-Abram, 505 710 284
Adw. Maria Radziejowska, 508 276 763
Marta Górczyńska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 508 310 606
Dr Witold Klaus, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 606 150 670

 

Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2017 r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie informuje osoby przystępujące w 2017 r. do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w Warszawie, o uruchomieniu rejestracji on-line.

Przed złożeniem dokumentów (osobiście bądź pocztą) wszyscy kandydaci proszeni są o uprzednią rejestrację na stronie internetowej www.nabor.ora.waw.pl

więcej

RAPORT Sekcji Praw Człowieka przy ORA w Warszawie na temat problemu sposobu traktowania osób pozbawionych wolności

Poniżej prezentujemy RAPORT Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie na temat problemu sposobu traktowania osób pozbawionych wolności przez funkcjonariuszy Policji i innych służb. Raport został zaprezentowany na wczorajszej konferencji poświęconej tej tematyce w Międzynarodowym dniu pomocy ofiarom tortur.

więcej

Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona konfiskacie mienia w Polsce

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej konfiskacie mienia w Polsce i wysiłkom na rzecz jego restytucji. Współorganizatorem konferencji jest Loyola Law School z Katolickiego Uniwersytetu Loyola - Marymount w Los Angeles. Konferencja odbędzie się 29 - 30 czerwca 2017 r. Informacje i agenda są dostępne na stronie www.restitutionconference.pl

więcej

Uwaga cyberatak na skrzynki pocztowe adwokatów!

Administrator Bezpieczeństwa Informacji ORA w Warszawie uprzejmie informuje, iż dzisiaj (23 czerwca br.) nastąpił atak hakerski na skrzynki poczty elektronicznej adwokatów.

więcej

IV Letni Koncert Izby Adwokackiej w Warszawie

W imieniu Komisji Integracji Kultury i Sportu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz Samorządu Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Letniego Koncertu Izby Adwokackiej w Warszawie, który odbędzie się we wtorek, dn. 27 czerwca br. w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, w sali im. Henryka Krajewskiego. Koncert połączony będzie z wieczorem autorskim adw. Jerzy Ferenz, autora wydanego niedawno tomiku wierszy "Moja Bajka".

więcej