Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

STANOWISKO OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE z dnia 4 lutego 2017 r. - "Niezależność sądów fundamentem systemu ochrony praw i wolności”

Na posiedzeniu 4 lutego br. Okregowa Rada Adwokacka w Warszawie przyjęła stanowisko w sparwie niezalezności sądów jako fundamentu ochrony praw i wolności. Poniżej treść stanowiska.

więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na stałą obsługę cateringową Izby Adwokackiej w Warszawie

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie uchwałą z dnia 1 lutego 2017 r. ogłasza przetarg na stałą obsługę cateringową Izby Adwokackiej w Warszawie

OGŁOSZENIE

SIWZ

Regulamin zamówień

Stanowiska ORA w Warszawie i Sekcji Prawa Odszkodowawczego w związku z znaczącymi podwyżkami komunikacyjnych składek OC

Poniżej prezentujemy Stanowiska ORA w Warszawie i Sekcji Prawa Odszkodowawczego w związku z znaczącymi podwyżkami komunikacyjnych składek, przyjęte na posiedzeniu ORA w Warszawie 2 lutego br.

więcej

Komunikat w związku z aresztowaniem adwokatów w sprawie związanej z procesem reprywatyzacji nieruchomości warszawskich

W związku z informacją o zastosowaniu 1 lutego br. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieście środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania względem dwojga warszawskich adwokatów informujemy, że zgodnie z art. 95j ust. 1a ustawy – Prawo o Adwokaturze Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie ma obowiązek orzec o tymczasowym zawieszeniu adwokatów, względem których Sąd stosuje tymczasowe aresztowanie, w terminie 14 dni od daty powzięcia informacji o tymczasowym aresztowaniu.

więcej

I. Otwarta Konferencja Prawa Pracy organizowana przez Sekcję Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przy ORA w Warszawie

View the embedded image gallery online at:
http://www.ora-warszawa.com.pl/pl/?start=49#sigFreeId6129b93d75

20 stycznia 2017 r. odbyła się I. Otwarta Konferencja Prawa Pracy organizowana przez Sekcję Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Założeniem konferencji było przybliżanie prawa pracy osobom nie zajmującym się nim na codzień, ale także konfrontowanie stanowisk praktyków prawa pracy, w najbardziej kontrowersyjnych zagadnienia dotyczących szeroko pojętego zatrudniania pracowników.

więcej

Komunikat Komisji Konkursowej w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na plakat Izby Adwokackiej w Warszawie

Komisja Konkursowa Konkursu na plakat Izby Adwokackiej w Warszawie w składzie: adw. Mikołaj Pietrzak (Dziekan), adw. Anisa Gnacikowska (z-ca Sekretarza Prezydium NRA), Józef Krzysztof Oraczewski, Wojciech Brewka, adw. Michal Fertak i adw. Tomasz Wiliński na posiedzeniu w dniu 26.01.2017 r. otworzyła wszystkie otrzymane prace i dokonała ich oceny.

więcej

Komunikat w sprawie zatrzymania warszawskich adwokatów w związku procesem reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.

Odnosząc się do zatrzymania warszawskich adwokatów przez CBA w związku procesem reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, informujemy, że Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie traktuje tę sprawę jako bardzo ważną. Nikt tak bardzo jak warszawska Adwokatura nie jest zainteresowany tym, aby sprawa udziału warszawskich adwokatów w procesach reprywatyzacji warszawskich nieruchomości została dokładnie i transparentnie wyjaśniona.

więcej