Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

International Council of Jurists

Informacja o otwarciu w Polsce oddziału organizacji International Council of Jurists.

więcej

Wymagania techniczne sprzętu komputerowego na Egzamin Adwokacki 2012

Minimalne wymagania, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji, stanowią:

więcej

EGZAMIN ADWOKACKI 2012

Informujemy, iż zgodnie z § 9a ust. 3 rozporządzenia, nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu adwokackiego, tj. do dnia 7 sierpnia 2012 r., zdający egzamin adwokacki składa przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań z drugiej do piątej części egzaminu adwokackiego w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

więcej

CENTRUM MEDIACJI PRZY NRA

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie uprzejmie informuje o powołaniu Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

więcej

Ranking Rising Stars prawnicy-liderzy jutra

Ranking zorganizowany przez Gazetę Prawną i wydawnictwo Lexis Naxis wyłonił najwybitniejszych 30 prawników, którzy nie przekroczyli 35 roku życia. Informacja w załączniku.

więcej

EURO 2012

Lista adwokatów deklarujących gotowość do pełnienia obrony w czasie Mistrzostw EURO 2012

więcej

SPRZEDAŻ Chaty Adwokata w Zakopanem

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2012 r. postanowiła dokonać sprzedaży obiektu Chata Adwokata, położonego w Zakopanem, w trybie wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty spośród ofert, jakie wpłyną do ORA do dnia 30 czerwca 2012 r.

więcej