Listy adwokatów, których legitymacje wpłynęły do biura ORA: