Aktualności

Wykaz kandydatów do wpisu na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie

Wykaz kandydatów do wpisu na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie

więcej

Komunikat w sprawie nowych legitymacji dla adwokatów i prawników zagranicznych z UE

Listy adwokatów, których legitymacje wpłynęły do biura ORA:

więcej

Zmiana dot. wykładu KDZ w dniu 24 marca 2015 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że wykład adw. Mikołaja Pietrzaka, który miał odbyć się w dniu 24.03.2015 r. został odwołany.

W tym samym terminie (24 marca 2015 r.) odbędzie się wykład adw. Artura Pietryki na temat: "Wybrane problemy ścigania przestępstw z art. 197 - 199 Kodeksu karnego".

Dyrektor Biura ORA

/-/ Bożena Łagowska

Moduł doskonalenia zawodowego w Extranecie

Szanowna Koleżanko
Szanowny Kolego

Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie uprzejmie informuje, że od dnia dzisiejszego w Extranecie każda/y z Koleżanek i Kolegów może sprawdzić na ilu i na jakich wykładach organizowanych przez Komisję Doskonalenia Zawodowego był/a obecny/a począwszy od początku 2014 r. i ile punktów z tego tytułu uzyskał/a.

W przypadku, gdy obowiązek szkoleniowy za rok ubiegły został spełniony, adwokat ma możliwość wysłania sprawozdania za rok ubiegły poprzez system Extranet, bez konieczności przysyłania Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie sprawozdania w wersji papierowej.

Adwokaci, którzy uczestniczyli w zeszłym roku w szkoleniach zewnętrznych, mają w tym module możliwość przesłania skanów zaświadczeń z powyższych szkoleń.

Jednocześnie informujemy, że obowiązek złożenia sprawozdania może być nadal wykonany poprzez jego złożenie w tradycyjnej formie. Wszyscy adwokaci, którzy nadesłali już sprawozdania w dotychczasowej formie, wykonali obowiązek złożenia sprawozdania i nie muszą w celu złożenia sprawozdania korzystać z nowego sposobu składania sprawozdań dostępnego od dziś w Extranecie.

Dla przypomnienia poniżej dostępna instrukcja logowania do Extranetu
INSTRUKCJA

Z wyrazami szacunku

adw. dr hab. Zbigniew Banaszczyk

Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego

przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie