Aktualności

Sekcje tematyczne praktyków prawa – trwają zapisy

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

w dniu 15 stycznia 2016 roku Naczelna Rada Adwokacka uchwaliła nowy regulamin organizacji i funkcjonowania Okręgowych Rad Adwokackich. Wchodzi on w życie w dniu 16.02.2016 roku. Z inicjatywy członków naszej Izby w regulaminie tym jednoznacznie przesądzono możliwość powoływania sekcji tematycznych (§ 14 ust. 4).

więcej

VIII Otwarty Zimowy Turniej Tenisowy Adwokatów za nami

Na kortach Legii, w dniach 30-31 stycznia 2016 roku, w iście wiosennej aurze, odbył się VIII Otwarty Zimowy Turniej Tenisowy Adwokatów.  Tegoroczna edycja turnieju nie zgromadziła rekordowej liczby uczestników ze względu na kolizję z feriami zimowymi, ale należała do wyjątkowo udanych.  Udział wzięło ponad ponad 65 zawodników, w tym 22 adwokatów, 5 aplikantów adwokackich, liczna reprezentacja samorządu radcowskiego (14 uczestników), dwóch prokuratorów, komornik oraz przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości.  Nie zabrakło gości z innych izb, którzy przyjechali z Łodzi (4 tenisistów), Radomia (3 zawodników), Katowic, Wrocławia, Bielsko-Białej, Poznania, Olsztyna, Siedlec, Gdańska oraz Szczecina.

więcej

Komunikat w sprawie nowych legitymacji dla adwokatów i prawników zagranicznych z UE

Listy adwokatów, których legitymacje wpłynęły do biura ORA:

więcej

Wykaz kandydatów do wpisu na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie

Wykaz kandydatów do wpisu na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie

Wykaz nr 4/16

Wykaz nr 5/16

Wykaz nr 6/16

Sprawozdanie o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego w 2015 roku

Szanowna Koleżanko,
Szanowny Kolego,

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przypomina, iż zgodnie z § 2 Uchwały nr 49/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 listopada 2015 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”, obowiązkiem doskonalenia zawodowego objęci są wszyscy adwokaci wykonujący zawód i prawnicy zagraniczni z UE, z wyjątkiem adwokatów, którym nadano stopień naukowy doktora habilitowanego.

Adwokaci objęci ww. obowiązkiem zobowiązani są, w terminie do końca lutego każdego roku, złożyć właściwej okręgowej radzie adwokackiej sprawozdanie o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego w roku poprzednim.

Termin złożenia sprawozdania za rok 2015 upływa z dniem 29 lutego 2016 roku.

Jednocześnie Komisja Doskonalenia Zawodowego przypomina, że obowiązek złożenia sprawozdania obejmuje także adwokatów, którzy rozpoczęli wykonywanie zawodu bądź też zaprzestali jego wykonywania w trakcie trwania 2015 r. Obowiązek składania sprawozdania nie dotyczy adwokatów niewykonujących zawodu przez cały 2015 rok.

Z poważaniem,
/-/adw. dr hab. Zbigniew Banaszczyk
Przewodniczący
Komisji Doskonalenia Zawodowego