Aktualności

Moduł doskonalenia zawodowego w Extranecie

Szanowna Koleżanko
Szanowny Kolego

Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie uprzejmie informuje, że od dnia dzisiejszego w Extranecie każda/y z Koleżanek i Kolegów może sprawdzić na ilu i na jakich wykładach organizowanych przez Komisję Doskonalenia Zawodowego był/a obecny/a począwszy od początku 2014 r. i ile punktów z tego tytułu uzyskał/a.

W przypadku, gdy obowiązek szkoleniowy za rok ubiegły został spełniony, adwokat ma możliwość wysłania sprawozdania za rok ubiegły poprzez system Extranet, bez konieczności przysyłania Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie sprawozdania w wersji papierowej.

Adwokaci, którzy uczestniczyli w zeszłym roku w szkoleniach zewnętrznych, mają w tym module możliwość przesłania skanów zaświadczeń z powyższych szkoleń.

Jednocześnie informujemy, że obowiązek złożenia sprawozdania może być nadal wykonany poprzez jego złożenie w tradycyjnej formie. Wszyscy adwokaci, którzy nadesłali już sprawozdania w dotychczasowej formie, wykonali obowiązek złożenia sprawozdania i nie muszą w celu złożenia sprawozdania korzystać z nowego sposobu składania sprawozdań dostępnego od dziś w Extranecie.

Dla przypomnienia poniżej dostępna instrukcja logowania do Extranetu
INSTRUKCJA

Z wyrazami szacunku

adw. dr hab. Zbigniew Banaszczyk

Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego

przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie

 

Plany wykładów KDZ

 
Plany wykładów organizowanych przez Komisję Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
 

więcej

Sprawozdanie o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego w 2014 roku

Szanowna Koleżanko,
Szanowny Kolego,

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przypomina, iż zgodnie z § 2 Uchwały nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”, obowiązkiem doskonalenia zawodowego objęci są wszyscy adwokaci wykonujący zawód i prawnicy zagraniczni z UE, z wyjątkiem adwokatów, którym nadano stopień naukowy doktora habilitowanego.

Adwokaci objęci ww. obowiązkiem zobowiązani są, w terminie do końca lutego każdego roku, złożyć właściwej okręgowej radzie adwokackiej sprawozdanie o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego w roku poprzednim.

Termin złożenia sprawozdania za rok 2014 upływa z dniem 28 lutego 2015 roku.

Jednocześnie Komisja Doskonalenia Zawodowego przypomina, że obowiązek złożenia sprawozdania obejmuje także adwokatów, którzy rozpoczęli wykonywanie zawodu bądź też zaprzestali jego wykonywania w trakcie trwania 2014 r. Obowiązek składania sprawozdania nie dotyczy adwokatów niewykonujących zawodu przez cały 2014 rok.

Z poważaniem,
/-/adw. dr hab. Zbigniew Banaszczyk
Przewodniczący
Komisji Doskonalenia Zawodowego  

XVI Konferencja Wydziałowa " Rola Orzecznictwa w systemie prawnym"

Dziekan

Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Warszawskiego

prof. UW dr hab. Krzysztof Rączka

ma zaszczyt zaprosić do udziału

w XVI Konferencji Wydziałowej na temat

ROLA ORZECZNICTWA W SYSTEMIE PRAWNYM

która odbędzie się dnia 6 marca 2015 r. w godz. 10:00-18:30

w Auli A.3 Collegium Iuridicum II, przy ul. Lipowej 4

Program konferencji

Rejestracja