Aktualności

Europejski Dzień Prawnika - 10.12.2014

Szanowna Pani Dziekan, Szanowna Pani Mecenas,
Szanowny Panie Dziekanie, Szanowny Panie Mecenasie,

w dniu 10 grudnia 2014 roku odbędzie się we wszystkich krajach Unii Europejskiej pierwszy Europejski Dzień Prawnika, ustanowiony przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (The Council of Bars and Law Societies of Europe, CCBE).

Tematem przewodnim Europejskiego Dnia Prawnika będzie w tym roku retencja danych telekomunikacyjnych. W Polsce obchody tego Dnia organizowane są wspólnie przez Naczelną Radę Adwokacką i Krajową Izbę Radców Prawnych.

Już dziś serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję, która odbędzie się w ramach obchodów Europejskiego Dnia Prawnika w Warszawie w dniu 10 grudnia 2014 roku. Będzie to pierwsza okazja by porozmawiać o retencji danych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 roku i o jego wpływie na wykonywanie zawodu adwokata.

Szczegóły dotyczące zapisów na konferencję prześlemy Państwu w najbliższym czasie.

Z poważaniem

Dominika Stępińska-Duch
Przewodnicząca Komisji Współpracy z Zagranicą NRA

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz
członek Komisji Współpracy z Zagranicą NRA, koordynator krajowy
Europejskiego Dnia Prawnika

Informacja dot. składania wniosków o wpis na listę aplikantów adwokackich

Przy składaniu wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich należy złożyć w załączeniu:

  1. podpisany oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce (jeżeli nie został złożony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na apl. adw. lub została złożona jedynie kserokopia dyplomu)
  2. aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem. W przypadku złożenia egzemplarza wydrukowanego z dokumentu elektronicznego, do wniosku powinien być dołączony pendrive bądź płyta CD z oryginalną wersją elektroniczną.
  3. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych

Wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich może być złożony w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego. Informujemy, że ostatnie posiedzenie Rady, na którym będą dokonywane wpisy na listę aplikantów adwokackich odbędzie się 19 listopada br. Prosimy o składanie dokumentów najpóźniej do 17.11.2014 r.

Komunikat w sprawie nowych legitymacji dla adwokatów i prawników zagranicznych z UE

Listy adwokatów, których legitymacje wpłynęły do biura ORA:

więcej