Aktualności

Trybunał Konstytucyjny wszczął postępowanie w sprawie zgodności z Konstytucją RP rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. Sprawie nadano sygnaturę SK 25/14

Autor skargi,  adwokat dr Łukasz Supera, członek Izby Warszawskiej  wskazuje, że stanowiący podstawę do wydania rozporządzenia w odniesieniu do spraw z urzędu artykuł 29 prawa o adwokaturze został wadliwe skonstruowany i nie spełnia minimalnych wymogów konstytucyjnych co do szczegółowości treściowej.

W artykule 29 prawa o adwokaturze nie zawarto niezbędnych wytycznych dla Ministra Sprawiedliwości co do sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia adwokatów za pomoc prawną udzieloną z urzędu. W efekcie w tej części rozporządzeniu brakuje podstawy prawnej.  Jest ono zawieszone w jurydycznej próżni a stawki za pomoc prawną z urzędu zostały określone przez Ministra Sprawiedliwości w sposób całkowicie arbitralny.

Kwestia ta będzie rozstrzygana przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygnaturze SK 25/14. Obecnie TK zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie do Ministra sprawiedliwości, Sejmu RP, Prokuratury oraz RPO.

Poniżej w załączeniu kopia skargi oraz link do teczki sprawy na stronie TK.

Kopia skargi

http://trybunal.gov.pl/s/sk-2514/"

Komunikat w sprawie nowych legitymacji dla adwokatów i prawników zagranicznych z UE

Listy adwokatów, których legitymacje wpłynęły do biura ORA:

więcej

XV Turniej TogaGolf

Szanowni Państwo,

Okręgowa Rada Adwokacka w Olszytnie zaprasza na XV Turniej TOGAGOLF, który odbędzie się w dniach 27-28 września 2014 roku na polu MG&CC w Naterkach.

Turniej TOGAGOLF jest oficjalnym turniejem Polskiego Związku Golfa. Rozgrywany od 2000 roku cieszy się dużym powodzeniem jako impreza integracyjna środowiska adwokatów i przedstawicieli innych zawodów. Honorowy patronat nad turniejem objął adw. Stanisław Estreich, przewodniczący Komisji Integracji i Sportu Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Piotr Grzymowicz, prezydent miasta Olsztyna.

więcej

Przedłużenie zapisów do dn. 22.09.2014 r. szkolenie z cyklu „Anatomia Kancelarii: Koszty i obciążenia fiskalne”

Przewodniczący Komisji Inicjatyw Młodych Adwokatów przy NRA adw. Michał Szpakowski informuje, że przedłużono do dnia 22.09.2014 r. zapisy  na szkolenie z cyklu „Anatomia Kancelarii: Koszty i obciążenia fiskalne”, które odbędzie się w dniach 26-28 września 2014 r.

Harmonogram

Szczegółowe informacje