Kontakt

Biuro ORA

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
Al. Ujazdowskie 49
00-536 Warszawa
e-mail: ora.warszawa@adwokatura.pl

BIURO ORA CZYNNE W GODZ. 9.00-17.00
Bożena Łagowska
Dyrektor Biura
Telefony
Recepcja tel.: +48 (22) 58-49-620
fax: +48 (22) 58-49-622
   

Dział Osobowy Adwokatów
Referat ds. adwokatów

Referat ds. spółek, prawników zagranicznych

Referat ds. doskonalenia zawodowego adwokatów i wizytacji


tel.: +48 (22) 58-49-632
tel.: +48 (22) 58-49-633
tel.: +48 (22) 58-49-638

tel.: +48 (22) 58-49-638

   
   

Dział Szkolenia Aplikantów Adwokackich

ul. Bobrowiecka 9, budynek A1, piętro II

00-728 Warszawa

Biuro Podawcze

I rok aplikacji (Grupy A-D)

I rok aplikacji (Grupy E-K)

I rok aplikacji (Grupy L-R) 

II rok aplikacji  (Grupy A-F)

II rok aplikacji  (Grupy G - L)

II rok aplikacji  (Grupy Ł-R)

III rok aplikacji (Grupy A-D)

III rok aplikacji (Grupy E - O)

były III rok aplikacji (2013 r., grupy A-F)

były III rok aplikacji (2012 r., grupy A-R)

 

 FAX

 

 

 

tel.: +48 (22) 559-25-40

tel.: +48 (22) 559-25-45

tel.: +48 (22) 

tel.: +48 (22) 

tel.: +48 (22) 559-25-46

tel.: +48 (22) 559-25-43

tel.: +48 (22) 559-25-41

tel.: +48 (22) 559-25-42

tel.: +48 (22) 559-25-44

tel.: +48 (22) 559-25-45 

tel.: +48 (22) 559-25-41 lub 46

 

fax: +48 (22) 559-25-47

   
   

Dział Ogólno-Administracyjny
Referat skarg i spraw z urzędu
Kancelaria
Sekretariat Dziekana/Prezydium
Sekretariat Dyrektora Biura/Sekretarza
Dyżury adwokatów (tryb przyspieszony i pokoje adw.)
Kancelaria Rzecznika Dyscyplinarnego
Referat ds. informatyzacji


tel.: +48 (22) 58-49-623
tel.: +48 (22) 58-49-630
tel.: +48 (22) 58-49-640
tel.: +48 (22) 58-49-629
tel.: +48 (22) 58-49-623
tel.: +48 (22) 58-49-621
tel.: +48 (22) 58-49-643

   
Dział Finansowy tel.: +48 (22) 58-49-627
tel.: +48 (22) 58-49-647
   
Kasa tel.: +48 (22) 58-49-628
   
Kancelaria Sądu Dyscyplinarnego tel.: +48 (22) 58-49-631
fax: +48 (22) 58-49-636
e-mail: sd@ora-warszawa.com.pl

Sąd Polubowny
przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie
tel.: +48 (22) 58-49-638
   
"Klub Adwokata" tel.: +48 (22) 58-49-634