Aktualności

Trybunał Konstytucyjny wszczął postępowanie w sprawie zgodności z Konstytucją RP rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. Sprawie nadano sygnaturę SK 25/14

Autor skargi,  adwokat dr Łukasz Supera, członek Izby Warszawskiej  wskazuje, że stanowiący podstawę do wydania rozporządzenia w odniesieniu do spraw z urzędu artykuł 29 prawa o adwokaturze został wadliwe skonstruowany i nie spełnia minimalnych wymogów konstytucyjnych co do szczegółowości treściowej.

W artykule 29 prawa o adwokaturze nie zawarto niezbędnych wytycznych dla Ministra Sprawiedliwości co do sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia adwokatów za pomoc prawną udzieloną z urzędu. W efekcie w tej części rozporządzeniu brakuje podstawy prawnej.  Jest ono zawieszone w jurydycznej próżni a stawki za pomoc prawną z urzędu zostały określone przez Ministra Sprawiedliwości w sposób całkowicie arbitralny.

Kwestia ta będzie rozstrzygana przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygnaturze SK 25/14. Obecnie TK zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie do Ministra sprawiedliwości, Sejmu RP, Prokuratury oraz RPO.

Poniżej w załączeniu kopia skargi oraz link do teczki sprawy na stronie TK.

Kopia skargi

http://trybunal.gov.pl/s/sk-2514/"

ŚLUBOWANIE APLIKANTÓW ADWOKACKICH (2)

Inauguracja szkolenia i ślubowanie aplikantów adwokackich rocznik 2012 odbędzie się w dniu 10 stycznia 2012 r.

więcej

Najczęściej zadawane pytania- Zgromadzenie Izby Warszawskiej

Zespół ds. Organizacji Zgromadzenia przedstawia najczęściej zadawane pytania związane z organizacją i przebiegiem Zgromadzenia Izby.

więcej

Duszpasterstwo Prawników

zawiadamia, że w dniu 15 lutego 2013 r. (piątek) o godz. 17.00 w sali św. Faustyny przy kościele św. Jakuba (ul. Grójecka 38, przy pl. G. Narutowicza), odbędzie się wykład: ks. prof. Franciszka Longchamps de Bérier „Liturgia: teologia czy po prostu prawo tylko mniej profesjonalne?” Sala św. Faustyny znajduje się w wolnostojącym budynku - po prawej stronie kościoła, w głębi podwórka po schodkach w górę. Zapraszamy

Rosyjsko - Polski Dzień Prawniczy

Uprzejmie informuję o Rosyjsko-Polskim Dniu Prawniczym, który odbędzie się 21 listopada 2012 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

więcej