Aktualności

Informacja dot. składania wniosków o wpis na listę aplikantów adwokackich

Przy składaniu wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich należy złożyć w załączeniu:

  1. podpisany oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce (jeżeli nie został złożony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na apl. adw. lub została złożona jedynie kserokopia dyplomu)
  2. aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem. W przypadku złożenia egzemplarza wydrukowanego z dokumentu elektronicznego, do wniosku powinien być dołączony pendrive bądź płyta CD z oryginalną wersją elektroniczną.
  3. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych

Wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich może być złożony w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego. Informujemy, że ostatnie posiedzenie Rady, na którym będą dokonywane wpisy na listę aplikantów adwokackich odbędzie się 19 listopada br. Prosimy o składanie dokumentów najpóźniej do 17.11.2014 r.

Komunikat w sprawie nowych legitymacji dla adwokatów i prawników zagranicznych z UE

Listy adwokatów, których legitymacje wpłynęły do biura ORA:

więcej

Zaproszenie na spotkanie z autorką książki "Płeć powstania warszawskiego"

Szanowni Państwo 

Przewodnicząca Zespołu ds Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej serdecznie zaprasza na spotkanie z książką " Płeć powstania warszawskiego " i jej autorką Weroniką Grzebalską, które odbędzie się w dniu 24 października 2014 r. godz. 17 w siedzibie NRA. 

Z poważaniem
adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska
Przewodnicząca Zespołu ds Kobiet przy NRA

Komunikat prasowy rzecznika prasowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w związku z zatrzymaniem prawnika Stanisława Sz.

Szanowni Państwo

W związku z zatrzymaniami osób podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Rosji, w szczególności zaś prawnika Stanisława Sz. informuję, iż Stanisław Sz. nie był i nie jest wpisany na listę adwokatów. Z ubolewaniem zauważam, że w przestrzeni medialnej wielokrotnie podawano błędnie jakoby podejrzany miał być adwokatem.

Lista adwokatów jest jawna. To, czy dana osoba jest adwokatem, bez jakichkolwiek problemów można sprawdzić korzystając z oficjalnej wyszukiwarki znajdującej się na stronie http://www.rejestradwokatow.pl/.

Niezwykle istotne dla Adwokatury jest rzetelne informowanie opinii publicznej

Z poważaniem

adw. Michał Fertak

Rzecznik Prasowy

Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie